Arkivplan.no

Karmøy kommune

karmsund_bro

re-mot_avaldsnes

   

ARKIVPLAN FOR KARMØY KOMMUNE

FORMÅL

Formålet med arkivplanen til Karmøy kommune

Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Karmøy kommune.
Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinene.
Arkivplanen skal bidra til at Karmøy kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovas § 6 hvor det heter: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Administrasjonssjefen har arkivansvaret

Arkivleder har det daglige ansvaret for kommunens arkivtjeneste og utarbeider virksomhetsplaner for denne. Godkjent virksomhetsplan skal være med i kommunen sin årsplan.
I kommunen er det administrasjonssjefen (rådmannen) som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskrifta § 1-1).

Som administrasjonssjef i Karmøy kommune oppfordrer jeg alle ansatte i kommunen om å sette seg godt inn i og følge retningslinene i arkivplanen.

Karmøy kommune 06.02.2007

Rådmannen

   

kopervik

skudenes